Intervju och frågestund med Simon Sjödin & Christoffer Carlsen