Anton Johansson inför Västerås: "Det är upp till var och en"