Erik Borg efter Kristianstad och om Fanzens Favorit