Tony Zabel och Alexander Ljungkrantz efter Västervik