Cleverservice - Lägga till utbetalning, exempelvis till ledare