Intervju med Traktorn och Sälen om den nya tracken i Stockholm