Tjejerna från Småland-Blekinge har blivit mer och mer samspelta