Bkhalna F05 (BKH) - IK Sirius IBK (IKS) - Match: 2016