Cup Information/Välkomstbrev

Välkomstbrevet publiceras i december.