Cupinformation/Tävlingsregler

Tävlingsbestämmelser Storvreta Innebandy Cup 2019/2020


1. Spelregler


Svenska Innebandyförbundets regler gäller om inget annat anges. Länk till innebandy.sehttp://www.innebandy.se/Templates/FileListing.aspx?id=1096


2. Matchtider, spelardräkt


P/F 03, P/F04, HJ18,HJ20,DJ18,DJ20, H, D 2 * 20 min


Övriga klasser 2 * 15 min,


A-finalerna spelas i 2 * 20 min


Har båda lagen likartade färger i sina dräkter ansvarar det lag som står markerat som bortalag för tröjbyte.


3. Gruppspel

Varje grupp består av 4 lag, där alla spelar mot alla 1 gång. De 2 bäst placerade går vidare till A-slutspel och de andra går till B-slutspel. I klass där endast 1 grupp ingår, går alla lag till samma slutspel, inbördes placering i grundserien avgör då vilka som möts i slutspelet.


4. Poängberäkning


Segrande lag i grupp-spelet får 3 poäng Oavgjord match ger 1 poäng Förlorad match ger 0 poäng. Inga resultat eller poäng beräknas för klasserna födda -08 eller yngre


5. Placering vid lika poäng


Vid lika antal poäng efter gruppspelet avgörs placeringen efter 1) Målskillnad, skillnaden mellan gjorda och insläppta mål 2) Flest gjorda mål 3) Inbördes möte 4) Lottning av placering vid resultat-kansliet


6. Lika resultat vid full tid i slutspel


Om resultatet vid full tid är lika avgörs matchen genom straffläggning enligt punkt 7. I final spelas ytterligare 1 period om 5 min där första mål vinner (sudden death). Är resultatet efter denna period fortfarande lika avgörs finalen genom straffläggning enligt 7.


7. Straffslag för att avgöra match


Domarna avgör mot vilket mål straffarna skall slås. Därefter lottas turordningen mellan lagkapterna. Vinnande lag avgör vilket lag som skall påbörja straffläggningen. 5 utespelare från vardera laget skall slå samtliga straffar inklusive extra straffar. Lagkapten eller lagledning skall skriftligen meddela domarna om nummer på spelarna samt i vilken turordning de skall lägga straffarna. Domarna informerar därefter sekretariatet. Straffläggning avgörs med 5 straffar där lagen slår varannan straff. Om avgörande uppnås under ordinarie straffläggning är matchen slut. Avgörande har uppnåtts när ett lag leder med mer än större antal mål än motståndarlagets återstående straffslag. Om match är oavgjord efter ordinarie 5 straffar skall lagen slå en straff var tills avgörande sker. En spelare får inte slå sin andra straff förrän övriga spelare slagit minst en straff osv. Spelare som i protokollet står markerad som målvakt får ej deltaga i straffläggningen.Utvisad spelare, dock ej spelare som ådragit sig matchstraff, får deltaga i straffläggningen. Om ett lag inte har tillgång till 5 utespelare skall straffläggningen genomföras med det antal spelare som finns. För varje straff där straffläggare saknas får laget inte slå denna straff. De straffar där spelare saknas kan placeras var som helst bland de 5 ordinarie straffarna.


8. Protester


Senast 1 timme efter aktuell matchslut skall en skriftlig protest vara tävlingsledningen tillhanda. Protestavgiften är 1000 Skr som lämnas samtidigt med den skriftliga protesten.


9. WO


Om laget är mer än 10 min försenat till match från angiven matchstarttid får motståndarlaget tillgodoräkna sig segern med 5-0. Beslut om WO tages av domaren för den aktuella matchen. WO utan giltig orsak renderar en straffavgift på 1000 Skr samt att laget utesluts ur turneringen. Lagets tidigare resultat stryks och tabellen räknas om. I övrigt gäller Svenska Innebandyförbundets regler.


10. Undantag från SIBF:s tävl.best.


Spelplan 36*18 m, straffar direkt i slutspelet utan sudden utom i finalen. Åldersdispenser godkännes av tävlingsledningen. Distriktsförbundens åldersdispenser gäller som underlag för godkännande. Dispens kan sökas för flera spelare i truppen, men högst två överåriga spelare är tillåten per match. Spelare med dispens får endast spela i 1 lag. Dispensansökan mailas till cup@storvretaibk.se För A-jun och B-jun ges inga dispenser!


11. Time-out.


Ingen time-out tillåten under grundspelet.

Dispenser

Åldersdispenser godkännes av tävlingsledningen.


Distriktsförbundens åldersdispenser gäller som underlag för godkännande. Dispens kan sökas för flera spelare i truppen, men högst två överåriga spelare som är max ett år överårig är tillåten per match. För A-jun och B-jun ges inga dispenser! Spelare med dispens får endast spela i 1 lag.

Dispensansökan mailas till cup@storvretaibk.se senast 15 december.

Landslag

Landslag kan i specialfall tillåtas delta om de bedöms kunna tävla på liknande nivå som övriga lag i åldergruppen. Kontakta cup@storvretaibk.se innan anmälan för bedömning av cupledningen.