Sverige U 1 (SVE) - Sverige U 2 (SVE) - GB Group A