Cupinformation/Dispenser

Vi följer Stockholm Fotbollförbunds regler och riktlinjer för dispenser och för närvarande tillämpas dessa enligt följande under ST Cupen

1. Generell dispens

I alla klasser utom kval till Futsal-SM tillåts EN överårig spelare per match. Den överåriga får vara ett (1) år äldre än den ålder klassen avser.

2. Personlig dispens

Ingen personlig dispens är aktuell. 

3. Lagdispens för regeln om underåriga

Det är ganska vanligt förekommande att två årskullar slås ihop för att kunna få ihop tillräckligt med spelare för att kunna anmäla lag. I och med förbundets införande av 50%-regeln, det vill säga att minst halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull, kan det uppstå problem för vissa föreningars lag att delta i ST Cupen. För dessa lag finns möjligheten att söka en lagdispens, vilket innebär att laget tillåts ha fler underåriga spelare på laguppställningen. Från F- och P-14 gäller inte 50%-regeln.

Laget skall bifoga en namnlista tillsammans med ansökan, där spelarnas födelseår framgår.

Kriterier för att ansöka om lagdispens

Någon/några av nedanstående villkor ska vara uppfyllda för att ansöka om lagdispens:

1. Två årskullar spelar tillsammans

2. Laget har inte tillräckligt med spelare för att klara 50 % regeln

3. Speciella geografiska/sociala skäl.


Om förutsättningarna ändras eller dispensen missbrukas kan ST Cupens tävlingskommitté besluta om indragning av dispens.

Ansökan om lagdispens med skriftlig motivering skickas till events@tyresoff.se senast 15 december.