6. Diplomerad Sportstrateg - Långsiktig hållbar verksamhet