1. Diplomerad Sportstrateg - Introduktion, sportvärdekedjan & den svenska marknaden