Skuru Basket (P05) : 61 - 38 : Nynäshamn Basket - 2020-02-08