Team Surprise – Resan mot VM – Del 1: Vad är egentligen synkro?