Elitserie 5 11-12 nov, Karlskrona - 12 Nov 08:08 - 08:09