Commercial
LIVE00:00/00:00

Förbundsdialoger

...
107views

Sex förbundsdialoger på två veckor - Samtliga distrikt skulle under våren ha besökts av sportchef Scott Rachuk och tf GS Camilla Fredman, med syfte att presentera Förbundsutvecklingsplanen och ha dialog kring denna. Tre distriktsmöten hann genomföras innan utbrottet av Covid-19 medförde restriktioner. Istället för att ställa in resterande möten ställde vi om. 8-17 juni var åkare, tränare, tekniska funktionärer, övriga föreningsmedlemmar och styrelser i SDF välkomna distriktsvis till digitala Förbundsdialoger med syfte att informera och svara på frågor om arbetet med Förbundsutvecklingsplanen men även andra delar av vår verksamhet. Under förbundsdialogerna kunde deltagarna kommentera och ställa frågor via en chattfunktion.

Sex förbundsdialoger på två veckor - Samtliga distrikt skulle under våren ha besökts av sportchef Scott Rachuk och tf GS Camilla Fredman, med syfte att presentera Förbundsutvecklingsplanen och ha dialog kring denna. Tre distriktsmöten hann genomföras innan utbrottet av Covid-19 medförde restriktioner. Istället för att ställa in resterande möten ställde vi om. 8-17 juni var åkare, tränare, tekniska funktionärer, övriga föreningsmedlemmar och styrelser i SDF välkomna distriktsvis till digitala Förbundsdialoger med syfte att informera och svara på frågor om arbetet med Förbundsutvecklingsplanen men även andra delar av vår verksamhet. Under förbundsdialogerna kunde deltagarna kommentera och ställa frågor via en chattfunktion.

0Comments
Anonymous user