Folksam 2

...
6views

Alla föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet har RF Föreningsförsäkring Bas. Det är en bra försäkring som täcker föreningens basbehov. Men hur skyddar man sig mot brand, vattenskada eller inbrott? Värmbols FC drabbades dubbelt under kort tid - genom en utökad föreningsförsäkring var föreningen snabbt på benen igen. Läs mer om våra föreningsförsäkringar på http://folksam.se/foreningsforsakring

Alla föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet har RF Föreningsförsäkring Bas. Det är en bra försäkring som täcker föreningens basbehov. Men hur skyddar man sig mot brand, vattenskada eller inbrott? Värmbols FC drabbades dubbelt under kort tid - genom en utökad föreningsförsäkring var föreningen snabbt på benen igen. Läs mer om våra föreningsförsäkringar på
http://folksam.se/foreningsforsakring

0Comments
Anonymous user