Avvaktar uppskjuten start inblåst bakom en kobbe 😄