On board Pac-Man

642katsomiskertoja

Pac-Man är en Bergström & Ridder 38, seglad av Jimmy Hellberg. Filmen visar ekipaget under Robline Solo Challenge, ett singlehanded race i No-Crew serien som utgick från Sandhamn och sträckte sig 38nm. Media Crew Member ombord var Johan Granath.

Pac-Man är en Bergström & Ridder 38, seglad av Jimmy Hellberg. Filmen visar ekipaget under Robline Solo Challenge, ett singlehanded race i No-Crew serien som utgick från Sandhamn och sträckte sig 38nm. Media Crew Member ombord var Johan Granath.

Kategoriat2013
1Kommentoi
Anonymous user
Linus Höök

Bra jobbat Jimmy & Johan!