Filmen om färgskalan

155views

En film för utövare och tränare i orientering samt blivande banläggare och bankontrollanter. Behandlar färgskalan som används för att definiera olika bantyper inom Svensk Orientering. Färgskalan ger vägledning till utövaren att välja bana utifrån hens kunskaper och färdigheter i relation till utmaningarna som kan förekomma på respektive bantyp.

En film för utövare och tränare i orientering samt blivande banläggare och bankontrollanter. Behandlar färgskalan som används för att definiera olika bantyper inom Svensk Orientering. Färgskalan ger vägledning till utövaren att välja bana utifrån hens kunskaper och färdigheter i relation till utmaningarna som kan förekomma på respektive bantyp.