TV: "Helt avgörande att ungdomsidrotten får komma igång igen"