Ekonomiskt plusresultat – Widebro berättar om bokslutet