Commercial
LIVE00:00/00:00

SparbanksParken

34views

Vår fina anläggning som innefattar inomhushall med kontorslokaler och konferensmöjligheter (även fest), samt konstgräsplan, spontanfotbollsyta, gräsplaner för 11-manna och 7-manna, grusplan och boulbanor. Vyn är från ett fågelperspektiv.

Vår fina anläggning som innefattar inomhushall med kontorslokaler och konferensmöjligheter (även fest), samt konstgräsplan, spontanfotbollsyta, gräsplaner för 11-manna och 7-manna, grusplan och boulbanor. Vyn är från ett fågelperspektiv.

CategoriesAnläggningar