Join the excitement
Unlock this video

0 EUR

Elixiria Sportin kontrollikisa 16.9.2020 - klo 20 (blokki 2)

Replay · ...
269views

Klo 20 1. Elixiria Pre Jr sm12-14 2. Team KK yli 35 3. Elisia k12-14 4. Emilie h12-14 5. Fionat sm12-14 6. Elixir k14-16 7. Elixiria Kids 10-12 8. Fionat sm14-16 9. Elixe k14-16 PERUNUT 10. Team KS yli25 11. Elixiria Pre Jr sm12-14

Klo 20
1. Elixiria Pre Jr sm12-14
2. Team KK yli 35
3. Elisia k12-14
4. Emilie h12-14
5. Fionat sm12-14
6. Elixir k14-16
7. Elixiria Kids 10-12
8. Fionat sm14-16
9. Elixe k14-16 PERUNUT
10. Team KS yli25
11. Elixiria Pre Jr sm12-14