Lägesavstämning med Lars-Erik Sjöberg

...
1.84 Kviews

Djurgårdens ordförande Lars Erik Sjöberg i en längre intervju om framförallt det ekonomiska läget i föreningen, men även om hur styrelsearbetet har fungerat under året.

0Comments
Anonymous user