Sida Yin och Christian Strandberg inför EM i iaido