About us

Om SB&K

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) är ett specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF). Det bildades 1960 och består av dryga 700 klubbar med totalt 42.000 medlemmar (2015) där förbundets idrotter utövas.