BIK Karlskoga (BIK) - Viking HC (VIK) - J20 Elit Västra, 2018