BIK Karlskoga (BIK) - Valbo HC (VAL) - J18 Elit Västra Forts., 2019