Jonatan Asplund: "Han är svårast att försvara sig emot"