Anton Blomqvist: Försöker att vara noggranna i rekryteringen