Kapten Christian Sandberg: "Vill visa vägen varje dag"